Sluit
happy-children-holding-hands-running-in-woods-2022-03-24-19-55-16-utc.jpg

MVO-verklaring van De Schildkamp

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en willen hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.
Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken we een balans tussen People, Planet en Profit. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continu op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

  • Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

 

 

  • Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en te faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.
  • De P van People staat dicht bij ons en wij staan voor ontwikkeling van onze medewerkers en leveren onze bijdrage aan een inclusieve maatschappij.

Asperen, Juni 2023
Team Schildkamp


Green Key 

Zoals u hierboven kunt lezen is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van ons MVO-programma. Daarom hebben we ervoor gekozen onze inspanningen op dat gebied te laten certificeren door Green Key. Green Key is hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor de zakelijke en toeristische branche. Green Key helpt toeristen en zakenmensen verantwoorde keuzes te maken als zij duurzaamheid en milieuzorg belangrijk vinden bij hun verblijf, vergadering of seminar. Bedrijven die het Green Key certificaat hebben voldoen immers aan alle wettelijke eisen rondom duurzaamheid, maar doen daarnaast nog veel meer om een groene, gezonde leefbare wereld te creëren. En dat is precies waar De Schildkamp ook al jaren mee bezig is, dus sluit dit certificaat perfect aan bij onze doelstellingen. Het certificaat kent een bronzen, zilveren en gouden variant. 

Green Key Gouden certificaat

Sinds september 2023 zijn we de trotse bezitters van het Green Key Gouden certificaat. Dat is de meest uitgebreide versie van het certificaat. Het geeft aan dat we ons voortdurend maximaal inspannen om zo duurzaam mogelijk te handelen. Daarbij staat bij ons voorop dat u als gast alle mogelijke comfort blijft ervaren. Wij gaan bijvoorbeeld zuinig om met water en energie, maar dat gebeurt allemaal achter de schermen, ofschoon u natuurlijk de 500 zonnepanelen op ons dak wel ziet liggen...Schoonmaken doen we uitsluitend met producten die een ecolabel hebben. En als u 's avonds in uw hotelkamer het licht aandoet, is dat natuurlijk een led, gevoed door volledige groene stroom. We beperken ons afval tot een minimum en het afval dat we hebben, scheiden we systematisch. In onze keuken werken we zo veel mogelijk met (biologische) producten uit onze regio. Apparaten die we gebruiken stellen we zo energiezuinig mogelijk af, of vervangen we door duurzamere alternatieven.

Onze medewerkers zijn getraind om duurzame keuzes te maken in hun werkzaamheden. Indien u dat wenst kunt u zelf ook duurzame keuzes maken tijdens uw verblijf. Bijvoorbeeld door handdoeken een dagje langer te gebruiken of korter te douchen. Of ons in te seinen als u zelf een goed duurzaam idee heeft. Leg uw idee gerust neer bij onze receptie. 

GK logo 600px.jpg
zonnepanelen.jpg
mvo.jpg
laadpaal.jpg